Kim jesteśmy

Kim jesteśmy…
Kim są Adwentyści Dnia Siódmego?
Czym różnią się od innych?
W co wierzą?

Kilka następnych zdań ma na celu przybliżenie sylwetki Kościoła – najlepsze jest jednak samo spotkanie z Adwentystami.

    Adwentyści Dnia Siódmego to chrześcijanie, którzy wraz z innymi wierzą w Boga-Ojca, Syna i Ducha Świętego. We wspólnocie tworzą powszechny ogólnoświatowy Kościół, którego celem jest ogłoszenie wszystkim mieszkańcom Ziemi Ewangelii Chrystusa i kontynuacja dziedzictwa Kościoła Apostolskiego.

    Nie ukrywamy też swojego przeświadczenia, że wkrótce powróci PAN JEZUS, jak obiecał, a wypełniające się proroctwa Pisma Świętego i znaki czasu są najlepszym dowodem czasów końca, w jakich żyjemy. Fakt ten nie odbiera nam jednak ani zapału, ani ducha do wysiłku i pracy na co dzień.

    Przygotowując siebie i zachęcając innych ludzi do żywej, potwierdzonej w czynach wiary w Jezusa Chrystusa, Adwentyści mówią wprost o potrzebie zmiany życia, a przez to rozumieją troskę o całego człowieka w jego wymiarach fizycznych, umysłowych i duchowych. Stąd akcentowanie przez nich spraw zdrowia, odsunięcie szkodliwych używek;stąd troska o utrzymanie rodziny, wychowanie młodego pokolenia; stąd nastawienie na bogate życie intelektualne; stąd kierunek na wiarę w czynie.

Dla Adwentystów religia to po prostu DROGA ŻYCIA.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

w Piotrkowie Trybunalskim

Reklama