Blog

Aktualności

Zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwa w każdą sobotę o godzinie 9:30 – 12:00

Podczas nabożeństw sobotnich zbierają się co tydzień wyznawcy, aby słuchać Słowa Bożego, wspólnie się modlić, śpiewać oraz uwielbiać Stwórcę. Nabożeństwa są proste a zarazem wzniosłe i dostojne. Dzięki nim wyznawcy czerpią siły, do duchowej walki oraz pełnienia woli Bożej w codziennym życiu.

Pierwsza część nabożeństwa – szkoła sobotnia
Nabożeństwo rozpoczyna się o godzinie 9:30 pieśnią, psalmem i modlitwą. Potem jest czas na apel ewangelizacyjny. Jest to czas na zachęcenie przez prowadzącego do głoszenia Ewangelii. Przedstawiane są różne sposoby, dla wykorzystania posiadanych darów, jak wyrażone to zostało w przypowieści o talentach (Mat. 25,13-30). Jest to także czas dzielenia się doświadczeniami z Bogiem i bliźnimi, dla zbudowania wiary w Jego obecność i prowadzenie, w naszym życiu. Po apelu nadchodzi czas na szkołę sobotnią. Każdy ma możliwość wyrażenia swoich przemyśleń związanych ze studiowanym tematem. W szkole sobotniej uczestniczą wszyscy zgromadzeni na nabożeństwie, również goście jeśli mają takie pragnienie.  Podczas nabożeństwa zbierane są dary na cele ewangelizacyjne i na cele miejscowego zboru. Pierwszą część nabożeństwa kończy wspólna pieśń i modlitwa, po czym następuje krótka przerwa.

Druga część nabożeństwa – kazanie
Rozpoczyna się po krótkiej przerwie pieśnią i modlitwą. Następnie wygłoszone jest kazanie Słowa Bożego do zgromadzonych osób. Całe nabożeństwo kończy się pieśnią, wspólną modlitwą, hymnem uwielbienia Boga, oraz cichą, osobistą modlitwą. Czasami nabożeństwo urozmaicone jest występem dzieci, poezją, lub pieśnią solową, zespołową albo chóralną.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWO W KAŻDĄ SOBOTĘ NA GODZINĘ 9:30, KAŻDEGO KTO PRAGNIE WRAZ Z NAMI WIELBIĆ BOGA I STUDIOWAĆ JEGO SŁOWO.

Reklama