Tajemnica życia i śmierci

Każdy z nas w pewnych chwilach swego życia, być może tuż po odejściu przyjaciela lub kogoś bliskiego, czuje tę ściskającą w dołku pustkę, to niewypowiedziane osamotnienie, które ogarnia nas, gdy widzimy, jak kończy się życie.
Kurczymy się w sobie, gdy dziecko pyta: „Co to znaczy umrzeć?” Wzdragamy się przed mówieniem, a nawet myśleniem o śmierci. Śmierć jest wspólnym wrogiem wszystkich ludzi. Jak więc brzmią odpowiedzi na trudne pytania, dotyczące śmierci? Czy ludzie rodzą się tylko po to, żeby umrzeć? Czy śmierć jest końcem wszystkiego? A może po śmierci istnieje jeszcze życie? Co dzieje się z tymi, którzy leżą już w grobie? Czy możemy im pomóc? Czy możemy z nimi rozmawiać? Czy jeszcze kiedyś spotkamy naszych bliskich, którzy zmarli? Gdzie faktycznie przebywają umarli?
Jezus, nasz Zbawiciel, odpowiada w Biblii na wszystkie nasze pytania, dotyczące śmierci, zmartwychwstania i przyszłego życia.
By zrozumieć zawartą w Słowie Bożym rzeczywistą prawdę o śmierci, zacznijmy od początku i przyjrzyjmy się, w jaki sposób nasz Stwórca nas stworzył.

„U kształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą (w oryginale hebrajskim: nefesz haja – duszą żyjącą)” – 1Mojż. 2,7.
Po połączeniu ze sobą właściwych pierwiastków ziemskich w mózg, kości i ciało Adama, Jego twórcza energia dała życie bezwładnemu kształtowi.
Zauważ, iż w Biblii nie jest powiedziane, że Adam otrzymał duszę – jest raczej mowa o tym, iż „człowiek stał się istotą żywą – duszą żyjącą”.
Możemy więc napisać „równanie” człowieka w taki sposób:

proch ziemi + dech życia = dusza żyjąca

martwe ciało + tchnienie Boga = żywa istota

Każdy z nas posiada ciało, inteligencję, pamięć, zdolność rozumowania, świadomość i wolę. Mamy własną osobowość i charakter. Stanowimy jednolitą całość, a nie dwa lub więcej połączone ze sobą samoistne byty. Każdy z nas tak długo, jak oddycha, jest żywą ludzką istotą, duszą żyjącą. W momencie śmierci dochodzi do odwrócenia twórczego procesu, opisanego w 1 Mojż. 2,7:
„Wróci się proch do ziemi, tak jak nim byt duch zaś wróci do Boga, który go dał” -Kazn. Sal. 12,7.
W Biblii słowa „dech” i „duch” często używane są zamiennie. Gdy ludzie umierają, ich ciała stają się „prochem”, a „duch” lub „dech życia” – energia życia – wraca do Boga, od którego pochodzi. Co więc się dzieje z duszą?
„Jako żyję Ja, mówi panujący Pan… oto dusze wszystkie moje są… Dusza, która grzeszy, ta umrze” – Ezech. 18,3.4 (BC).

Dusza umiera! Człowiek żyjący nie jest nieśmiertelny – może zginąć. Dwa powyższe cytaty wskazują, że równanie, jakie ułożyliśmy na podstawie 1 Mojż. 2,7 po odwróceniu, jak przeczytaliśmy w Kazn. Sal. 12,7, odzwierciedla śmierć.

dusza żyjąca – dech życia = martwa dusza

istota żywa – tchnienie Boga = proch ziemi

Śmierć jest przerwą w życiu, w naszym istnieniu. Ciało rozpada się w proch, a dech lub duch wraca do Boga. W trakcie życia jesteśmy żywymi istotami – żyjącymi duszami, ale w stanie śmierci jedynie zwłokami – duszami martwymi.
Lecz, dzięki Bogu, nie na tym się kończy nasza historia. Chrystus daje nadzieję. Zanim jednak rozpoczniemy dyskusję o tej nadziei, zatrzymajmy się nad pytaniem:

Co wiedzą umarli?

Po śmierci mózg rozpada się, nie może pojmować, rozumieć, czy pamiętać czegokolwiek. Umarli nie są świadomi niczego, co dzieje się na ziemi. Nie mają absolutnie żadnego kontaktu z żyjącymi:
„Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie… Używaj życia… bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości” – Kazn. Sal. 9,5.9.10.
Śmierć jest jakby snem, ale bez marzeń sennych – faktycznie w Biblii pięćdziesiąt cztery razy śmierć nazwana jest „snem”. Psalmista mówi o „śnie śmierci” (Ps. 1 3,4). Jezus także uczył, że śmierć jest snem. Powiedział kiedyś do uczniów:
„Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę zbudzić go ze snu. Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł” – Jan 11,11-14.

Kiedy Jezus przybył, ciało Łazarza było już w stadium rozkładu, ponieważ zmarł on przed czterema dniami, ale gdy Syn Boży podszedł do grobu, udowodnił, że ożywienie umarłego jest dla Boga tak łatwe, jak dla nas obudzenie śpiącego człowieka.
Bardzo pocieszająca jest świadomość, że nasi zmarli bliscy „śpią”, odpoczywając spokojnie w Jezusie. W śmierci czeka nas cichy, spokojny sen.
Boże rozwiązanie zawsze jest najlepsze. Gdyby było inaczej, to wyobraź sobie pobożną matkę, która po śmierci idzie do nieba i przypatruje się temu, co się dzieje na ziemi. Gdyby miała krnąbrnego syna, mogłaby nadal oglądać go jako beznadziejnego alkoholika czy narkomana, umierającego na AIDS. Albo przypuśćmy, że widzi, iż jej mąż, który umarł wcześniej, cierpi wieczne męki w piekle. Zbawienie w takich okolicznościach mogłoby jej sprawiać więcej bólu niż radości. Dzięki Bogu za to, że śmierć jest głębokim, niezmąconym snem.

Bóg nie zapomina tych, którzy zasnęli!

Śmierć jest snem, ale nie jest końcem wszystkiego. Przy grobie swojego przyjaciela, Łazarza, Jezus powiedział do Marty:
„Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” – Jan 11,25.
Ci, którzy umierają w Chrystusie, śpią w grobie, ale mają przed sobą świetlaną przyszłość. Nasz nieskończenie doskonały Stwórca zachowuje kompletny obraz – jeśli wolisz, możesz powiedzieć zapis DNA każdej osoby, którą stworzył.
Możemy umrzeć i obrócić się w proch, ale w umyśle Bożym pozostaje wyraźny zapis naszej indywidualności. Nasze życie jest „ukryte wraz z Chrystusem w Bogu” (Kol. 3,3). On wyprowadzi nas z grobu tak pewnie i całkowicie, jak zrobił to z Łazarzem.
Gdy Jezus powróci, sprawiedliwi zmarli zostaną zbudzeni ze snu.
„A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei…. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” – I Tes. 4, 13, 16-18.
Umarli nie są świadomi upływu czasu. Ci, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela, zostaną zbudzeni ze snu śmierci.
Nadzieja zmartwychwstania łączy się z nadzieją domu, który jest przygotowany dla zbawionych w niebie (Jan 14,2.3). Tam Bóg „otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu” (Obj. 21,4).
Ci, którzy kochają Boga, nie muszą bać się śmierci. Jezus ma „klucze śmierci” (Obj. 1,18). Tylko Jezus może otworzyć grób. Z Chrystusem jest nadzieja: jasna, promienna nadzieja.

Gdy umiera ktoś bliski

Niektórzy tak boleśnie odczuwają rozłąkę z ukochaną osobą, że usiłują nawiązać z nią kontakt. Wtedy łatwo jest ulec wpływom spirytystycznych mediów lub proroków New Age, którzy utrzymują, że potrafią się porozumiewać ze zmarłymi.
W Biblii znajdujemy szczegółowe ostrzeżenia przed tego rodzaju praktykami:
„A gdy wam będą mówić: radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepczą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?” – Izaj. 8,19.
Kiedy znosimy udrękę z powodu rozłąki z ukochaną osobą, jedynym wyjściem jest pocieszenie, jakie może dać jedynie Chrystus.
Poświęcanie czasu na kontakt z Chrystusem jest najzdrowszym sposobem na przetrwanie okresu żałoby. Powoli przyswajamy sobie Jego perspektywę wiecznego życia; Jego obietnice rozświetlają nasze mroczne myśli.
Pamiętaj, że Twoi bliscy, którzy odpoczywają w Jezusie, powstaną w dzień zmartwychwstania, gdy Chrystus powróci.
Dzieci zostaną zwrócone rodzicom. Małżonkowie padną sobie w ramiona. Wszystkie okrutne, życiowe rozstania utoną we wznoszącym się pod niebo zgiełku radosnych powitań. Rzeczywiście – „pochłonięta będzie śmierć w zwycięstwie” (I Kor. 15, 54).

Śmierć nie będzie na zawsze królowała na tym świecie. Diabeł, źli ludzie, śmierć i grób zginą w jeziorze ognistym. „Owo jezioro ogniste, to druga śmierć” (Obj. 20,14).
Dopóki jednak to nie nastąpi, oto kilka prostych wskazówek, pozwalających bez lęku stawić czoło śmierci:

1. Zaufaj Chrystusowi, On usunie strach przed śmiercią.

2. Dzięki mocy Ducha Świętego bądź posłuszny przykazaniom Chrystusa, a będziesz przygotowany do drugiego życia, którym nigdy nie umrzesz.

3. Myśl o śmierci jako o krótkim śnie, z którego obudzi cię głos Jezusa podczas powtórnego przyjścia.

4. Ciesz się już teraz Bożą obietnicą niebiańskiego domu.

Gdy Chrystus wkroczy w nasze życie, serce wypełni Jego boski pokój. On powiedział:
„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam… Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” – Jan 1 4, 27.

W Chrystusie mamy nadzieję życia wiecznego. On jest zmartwychwstaniem i żywotem (patrz Jan li, 25) i obiecuje: „ja żyję i wy żyć będziecie” (Jan 14,19).
Gdy Jezus powróci, da nam nieśmiertelność. Nigdy więcej nie będziemy żyć w cieniu śmierci, ponieważ będziemy mieli wieczne życie. Czy odkryłeś już tę wielką nadzieję, której możesz się uchwycić w najciemniejszych chwilach życia? Jeśli dotąd nie przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, czy nie chciałbyś tego zrobić właśnie teraz? Powiedz Bogu:
„Boże, Ojcze żywych i umarłych, wdzięczny jestem za twoją sprawiedliwość i miłosierdzie w poswaniu ze słabymi, śmiertelnymi istotami ludzkimi. Kocham Cię, i tęsknię za dniem, kiedy dzięki Twojej łasce otrzymam nieśmiertelność wraz ze wszystkimi Twoimi dziećmi. Pomóż mi zaufać Ci zupełnie i całym sercem wierzyć Biblii. Proszę Cię oto w imieniu Jezusa. Amen”.

Reklama